sexhay

Chia sẻ kiến thức

Mức giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc mới nhất từ ngày 01/07/2020

Mức giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

1. Quy định:
Trước ngày 01/07/2020: thực hiện theo Điều 9 thông tư 111/2013/TT-BTC và theo quy định tại Điều 19 Luật Thuế thu nhập cá nhân; khoản 4, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân; Điều 12 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP.
Từ ngày 01/07/2020: thực hiện theo Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 và áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020

2. Mức giảm trừ gia cảnh được thực hiện như sau:

* Mức giàm trừ cho bản thân:

+ Trước ngày 1/7/2020: được giảm 9.000.000/ tháng
+ Từ ngày 1/7/2020: được giảm 11.000.000/ tháng  

* Mức giảm trừ cho người phụ thuộc:

+ Trước ngày 1/7/2020: được giảm 3.600.000/ tháng
+ Từ ngày 1/7/2020: được giảm 4.400.000/ tháng 

* Mức giảm trừ khi tính, kê khai vào tháng/quý:

Công văn số 2546/TCT-DNNCN ngày 23/6/2020 của Tổng cục Thuế về việc tổ chức triển khai Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI THUẾ TNCN THEO MỨC GIẢM TRỪ MỚI năm 2020

Tổng cục Thuế lưu ý: chỉ những tờ khai TNCN tháng từ tháng 7/2020 (hạn nộp 20/8/2020) hoặc tờ khai thuế TNCN quý 3 (hạn nộp 30/10/2020) mới áp dụng mức giảm trừ gia cảnh mới
* Mức giảm trừ khi làm Quyết toán thuế TNCN 2020 vào cuối năm:

- Theo Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 thì: Các trường hợp đã tạm nộp thuế theo mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản 1 Điều 19 của Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 đã được sửa đổi bổ sung một số điều theo Luật số 26/2012/QH13 được xác định lại số thuế thu nhập cá nhân phải nộp theo mức giảm trừ gia cảnh quy định tại Nghị quyết này khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020.
=> Do mức giảm trừ mới áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020 nên Cuối năm khi quyết toán được toán được tính theo mức giảm trừ mới

3. Cách tính các khoản giảm trừ gia cảnh

1. Giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế:
- Người nộp thuế có nhiều nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh thì tại một thời điểm (tính đủ theo tháng) người nộp thuế lựa chọn tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại một nơi.
- Trường hợp trong năm tính thuế cá nhân chưa giảm trừ cho bản thân hoặc giảm trừ cho bản thân chưa đủ 12 tháng thì được giảm trừ đủ 12 tháng khi thực hiện quyết toán thuế.
2. Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc:
- Người phụ thuộc phải được đăng ký giảm trừ với cơ quan thuế và được cấp mã số thuế.
+ Khi người nộp thuế đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc sẽ được cơ quan thuế cấp mã số thuế cho người phụ thuộc và được tạm tính giảm trừ gia cảnh trong năm kể từ khi đăng ký.
+ Trường hợp người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tính thuế thì được tính giảm trừ cho người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế và có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.
- Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế trong năm tính thuế. Trường hợp nhiều người nộp thuế có chung người phụ thuộc phải nuôi dưỡng thì người nộp thuế tự thoả thuận để đăng ký giảm trừ gia cảnh vào một người nộp thuế.
- Người phụ thuộc bao gồm:

+ Con: con đẻ, con nuôi hợp pháp, con ngoài giá thú, con riêng của vợ, con riêng của chồng,
+ Vợ hoặc chồng của người nộp thuế.
+ Cha đẻ, mẹ đẻ; cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng); cha dượng, mẹ kế; cha nuôi, mẹ nuôi hợp pháp
+ Các cá nhân khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng : Anh ruột, chị ruột, em ruột của người nộp thuế. Ông nội, bà nội; ông ngoại, bà ngoại; cô ruột, dì ruột, cậu ruột, chú ruột, bác ruột của người nộp thuế. Cháu ruột của người nộp thuế bao gồm: con của anh ruột, chị ruột, em ruột.
+ Người phải trực tiếp nuôi dưỡng khác theo quy định của pháp luật.

* Chú ý: Cá nhân được tính là người phụ thuộc phải đáp ứng các điều kiện sau:
- Đối với người trong độ tuổi lao động phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

+ Bị khuyết tật, không có khả năng lao động.
+ Không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

- Đối với người ngoài độ tuổi lao động phải không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.
- Người khuyết tật, không có khả năng lao động (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn,...).
Các đối tượng người phụ trên để được giảm trừ gia cảnh thì người nộp thuế phải đăng ký giảm trừ gia cảnh.

Bài viết cùng chuyên mục